Cụ ông thổi còi, giơ dao phay để... xin sang đường

Video
Để đảm bảo sang đường an toàn, cụ ông ở Hà Nội nghĩ ra một giải pháp hiệu quả, vừa chống gậy, thổi còi, vừa vẫy dao phay để xin qua đường.