Cưa cả cây để ăn trộm xe đạp

Video
Chỉ vì muốn lấy chiếc xe đạp đang bị khoá, tên trộm đã cưa đổ cả cây bên đường.