Cưa cả cây để ăn trộm xe đạp

Video
Chỉ vì muốn lấy chiếc xe đạp đang bị khoá, tên trộm đã cưa đổ cả cây bên đường.

VIDEO MỚI NHẤT