Cục trưởng C04 nói về tâm lý mặc cảm của cảnh sát khi đánh án ma túy

Video
Tội phạm ma túy có khung hình phạt rất nặng, nhiều kẻ bị tử hình, đó là một trong những trăn trở của lực lượng đánh án.
Xem thêm