Cung đường Mã Pì Lèng hùng vĩ, nên thơ qua ống kính khách Tây

Video
Mã Pì Lèng (Hà Giang) là cung đường hiểm trở nhưng tuyệt đẹp thu hút du khách trong và ngoài nước.