Cuộc chiến “chậm nhất thế giới” giành phần ăn của rùa khổng lồ

Video
Cả 3 chú rùa khổng lồ đều muốn mình được nhận đồ ăn trước và bắt đầu lao vào cuộc chiến “chậm nhất thế giới” để giành phần của mình