Cuộc chiến giữa cá mập và ngư dân ở Mỹ

Video
Sau khi cá mập bò lật thuyền kayak hôm 4/7, Ben Chancey, một ngư dân ở Mỹ, vội bơi sang xuồng máy gần đó. Nhưng ông quay trở lại thuyền ngay lập tức để bắt con vật.

VIDEO MỚI NHẤT