Cuộc chiến với bệnh sởi ở Bệnh viện Nhiệt đới

Video
Tại khoa Nhi, Bệnh viện Nhiệt đới trung ương, cha mẹ các bệnh nhi mắc sởi nhiều lúc không giữ được bình tĩnh. Các thầy thuốc tại đây đang làm việc hết công suất.
Xem thêm