Cuộc sống của 400 người trong khu cách ly quân đội

Video
Để phòng tránh lây nhiễm nCoV, hơn 400 người Việt Nam từ Trung Quốc về được cách ly tại Trung đoàn 123. Họ được kiểm tra y tế, sinh hoạt như bộ đội trong 14 ngày.