Cuộc sống của lưu học sinh Việt giữa tâm dịch Vũ Hán ra sao?

Video
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc rất quan tâm đến đời sống cũng như tình hình của tất cả lưu học sinh và người thân còn ở Vũ Hán.