Cuộc sống khắc nghiệt bên trong nhà tù khét tiếng nhất ở Mỹ 

Video
ADX là nhà tù duy nhất ở Mỹ có cấp độ an ninh tối đa với tiêu chí chỉ giam giữ những thành phần được xem là đã bị loại khỏi thế giới loài người.

VIDEO MỚI NHẤT