Cuộc sống trong khu cách ly Trúc Bạch

Video
Bốn ngày sau cách ly, sinh hoạt của người dân phố Trúc Bạch có những thay đổi, ngày phải giám sát thân nhiệt hai lần, không đi lại tự do nhưng họ "cảm thấy ổn".