Cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chống hạm Neptun của Ukraine

Video
Quân đội Ukraine đã tiến hành cuộc thử nghiệm với tên lửa hành trình chống hạm nội địa Neptun.