Cướp giữa ban ngày bị cảnh sát bắt tại trận

Video
Tên cướp (ở Sao Paolo, Brazil) trong video này rất liều lĩnh khi dùng súng cướp xe môtô giữa đường, nhưng hắn không gặp may khi không biết có cảnh sát ngay gần đó.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT