Cứu tinh của gấu koala trong cháy rừng

Video
Chó Taylor ở New South Wales tìm thấy 8 con gấu koala bị thương trong mùa cháy rừng năm nay nhờ kinh nghiệm 3 năm đánh hơi và lần dấu vết.