Đá bóng trên giải phân cách giữa đại lộ Thăng Long

Video
Tận dụng khoảng trống giải phân cách trên đại lộ Thăng Long, người dân lập sân, chơi bóng đá vào mỗi buổi chiều.