Đà Nẵng dưới góc nhìn của phó nháy người Mỹ những năm 1950

Video
Đà Nẵng thời xưa sẽ trông như thế nào? Những góc ảnh mà không bất cứ sách giáo khoa nào có thể cho bạn thấy. Hãy cùng tìm hiểu Đà Nẵng của những năm thời đó nhé.