Đà Nẵng kéo dài kỳ nghỉ Tết cho sinh viên để chống dịch corona

Video
Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho sinh viên kéo dài kỳ nghỉ Tết đến hết 9/2. Sinh viên quốc tế tạm thời không quay lại Việt Nam.