Đặc nhiệm Spetsnaz Nga huấn luyện võ thuật

Video
Đặc nhiệm Spetsnaz tinh nhuệ của Nga có ba nhiệm vụ chính là trinh sát mục tiêu, bảo vệ an ninh đặc biệt và trực tiếp tham gia tác chiến.
Xem thêm