Đặc nhiệm Việt Nam huấn luyện đổ bộ từ trực thăng

Video
Trong tấn công chống khủng bố, những mũi tiến công từ trên xuống luôn gây bất ngờ và đạt hiệu quả cao nhất. Tuột dây theo phương thẳng đứng là bài tập cơ bản cho phương án này
Xem thêm