Đặc nhiệm Việt Nam thâm nhập nhà cao tầng bằng... sào

Video
Sào đẩy được lắp đặt và vận hành gọn nhẹ, kết hợp với thang dây nhằm giúp chiến sĩ đặc nhiệm chống khủng bố của Việt Nam tiếp cận các nhà cao tầng một cách bí mật.

VIDEO MỚI NHẤT