Đại bàng khổng lồ tung xòe móng vuốt tấn công bé gái dữ dội

Video
Tưởng bé gái là con mồi, đại bàng vàng to lớn xà suống dùng móng vuốt ghìm bé gái xuống đất, tấn công dữ dội.