Đại dịch Ebola đe dọa kinh tế toàn cầu

Video
Virus Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.500 người, chủ yếu tập trung ở khu vực ổ dịch Tây Phi. Không dừng lại ở đó, virus chết người này còn đang gây ra một mối đe dọa hiện hữu không những đối với nền kinh tế của các quốc gia ở tâm dịch mà còn đối với kinh tế toàn cầu.
Xem thêm