Đại diện Bộ GD&ĐT nói về điểm ưu tiên

Video
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng cho rằng chính sách cộng điểm ưu tiên hiện nay là cần thiết để đảm bảo công bằng.

VIDEO MỚI NHẤT