Đại diện Bộ GD&ĐT nói về điểm ưu tiên

Video
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng cho rằng chính sách cộng điểm ưu tiên hiện nay là cần thiết để đảm bảo công bằng.