Đại học Mỹ chế tạo robot bắt chước gián

Video
Nhóm chuyên gia tại Đại học Johns Hopkins nghiên cứu khả năng di chuyển trên gần như mọi địa hình của gián.