Đại học ở Trung Quốc đặt 300 bàn ăn ngoài trời để tránh lây lan dịch

Video
Đại học công nghệ Hà Nam đã đặt 300 bàn ăn và 1.200 ghế ngồi trong sân trường để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Sinh viên sẽ phải tự chuẩn bị thức ăn của mình.