DMCA.com Protection Status

Đại học Y Hà Nội: Hơn 82% thí sinh đỗ Y đa khoa với điểm ưu tiên

Video
Năm nay, số thí sinh đỗ Đại học Y Hà Nội không có điểm ưu tiên là 105 thí sinh trong tổng số 476 thí sinh, chiếm 8,9%, hơn 82% thí sinh đỗ ngành Y đa khoa của trường đại học danh giá này nhờ vào điểm ưu tiên.