Ngân vang ca khúc “Thanh niên Việt Nam tiến bước”

ĐẠI HỘI XI
Các bạn trẻ chi Đoàn Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn vừa ngân vang ca khúc "Thanh niên Việt Nam tiến bước" để chào mừng ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
Xem thêm