Ngày đầu tiên Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

ĐẠI HỘI XI
Hôm nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, khai mạc với sự tham dự của 1.000 đại biểu ưu tú trên mọi miền Tổ quốc.
Xem thêm