Tiếp sóng phiên trọng thể Đại hội Đoàn toàn quốc XI

ĐẠI HỘI XI
Hôm nay 11/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI diễn ra Phiên trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội.
Xem thêm