[VIDEO] Tổng Bí thư đặt niềm tin vào thế hệ trẻ

ĐẠI HỘI XI
Đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, Tổng Bí thư mong muốn thời gian tới, phong trào thanh niên sẽ có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn, đóng góp vào thắng lợi nghị quyết của Đảng.
Xem thêm