Đại lộ hiện đại nhất Việt Nam xuống cấp nghiêm trọng

Video
Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) gần đây xảy ra tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn bị lõm sâu khiến việc đi lại rất khó khăn.

VIDEO MỚI NHẤT