Đại sứ New Zealand hát nhạc Trịnh từ biệt Việt Nam

Video
Trước khi rời Việt Nam sau nhiệm kỳ công tác 4 năm, Đại sứ New Zealand Haike Manning đã chuẩn bị một món quà nhỏ thể hiện tình yêu, lòng kính trọng với Việt Nam và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.