Đám đông bỏ chạy khi ô tô tập lái lao vào quán nước

Video
Đám đông bỏ chạy khi ôtô tập lái lao vào quán nước