Đàn báo săn chạy nước rút vồ gọn đà điểu

Video
CHÂU PHIVới đôi chân dài chắc khỏe và tốc độ lên đến 70 km/h, đà điểu vẫn không thể thoát khỏi báo săn, loài thú chạy nhanh nhất trên cạn.