Đàn cá trê hồng hàng nghìn con trên sông Hậu

Video
Từ hai cặp cá trê bạch tạng, chủ bè cá ở Cần Thơ đã lai tạo ra hàng nghìn con cá trê hồng, thu hút khách tham quan.