Đàn cầy vằn hợp sức bao vây robot rắn hổ mang

Video
Phát hiện robot rắn hổ mang từ xa, cầy vằn gọi đồng loại tới đối đầu kẻ thù để bảo vệ an toàn cho những con non trên sa mạc châu Phi.