Đàn cò hàng nghìn con trú ngụ ở khu vườn Quảng Nam

Video
Chiều đến, hàng nghìn con cò từ khắp nơi bay về khu rừng của ông Trần Văn Mỹ (Quảng Nam) để trú ẩn, hôm sau lại bay đi kiếm mồi.