Dân Italy thả thau nhựa để nhận khẩu trang

Video
Nhiều người dân Trung Quốc đã phát khẩu trang miễn phí cho người Italy. Người dân đã hô lớn "Trung Quốc" như một lời cảm ơn đến mọi người.