Đàn lươn châu Âu vượt 5.000 km từ biển về sông

Video
Ấu trùng lươn theo hải lưu đến sông Scotland, dần lớn lên và sẽ quay lại biển đẻ trứng khi trưởng thành.

VIDEO MỚI NHẤT