Dân Quảng Ngãi trồng xương rồng tai thỏ làm món ăn

Video
Giống xương rồng không có gai được người dân Quảng Ngãi trồng để nấu canh, bán với giá 5.000 - 10.000 đồng một chục lá.

VIDEO MỚI NHẤT