Đàn sư tử “cãi nhau chí chóe” giành con mồi, trâu nước thừa cơ lủi mất

Video
Một đàn sư tử đang chuẩn bị "thịt" một con trâu nước thì xông vào cãi vã nhau. Trâu nước đã nhân cơ hội này trốn thoát khỏi đàn sư tử.

VIDEO MỚI NHẤT