Dân Thái Lan phóng tên lửa tự chế cầu mưa thuận gió hòa

Video
Hơn 500 người dân ở tỉnh Yasothon, phía đông bắc Thái Lan tham gia vào lễ hội phóng tên lửa tự chế chào đón mùa mưa hàng năm.