Dân Vũ Hán: Virus mới là kẻ thù chứ không phải chúng tôi

Video
Lucy Huang, nhà sản xuất phim sống ở Bắc Kinh và không thể gặp gia đình ở Vũ Hán vì dịch corona. Cô cho rằng virus mới là kẻ thù, chứ không phải người dân ở tâm điểm dịch.