Đang bơi tung tăng trong bể, cá vàng bị cá đen ngoạm đầu nuốt chửng

Video
Cá vàng đang tung tăng bơi lượn trong bể, bất ngờ bị cá đen ngoạm đầu nuốt chửng trong nháy mắt.