Đang cưa cây ATM trộm tiền thì bị phát hiện

Video
Ba tên trộm dùng cưa máy cắt vào bên trong cây ATM gần bãi đậu xe ở Canberra, Australia để trộm tiền.