Đang tiếp nhiên liệu, 2 máy bay quân sự Mỹ rơi ngoài khơi Nhật Bản

Video
Hai máy bay thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ vừa gặp nạn trong lúc tiếp nhiên liệu ngoài khơi Nhật Bản khiến 7 binh sĩ mất tích.