Đánh đập vợ cũ dã man trên phố, gã đàn ông vũ phu nhận bài học nhớ đời

Video
Gã đàn ông vũ phu đánh đập vợ cũ dã man trên phố giữa thanh thiên bạch nhật, bị một người đàn ông đi đường nhào tới hạ gục.