Đánh nhau để mua hàng giảm giá ở siêu thị

Video
Cảnh hỗn loạn xảy ra ở nhiều cửa hàng bán lẻ lớn trên toàn nước Mỹ khi ngày hội giảm giá bắt đầu - ngày thứ 6 đen.
Xem thêm