Dạo bước qua 'bàn tay của trời' trên Cầu Vàng ở Đà Nẵng

Video
Là công trình mới ở vườn Thiên Thai, thuộc khu du lịch Bà Nà Hills (Đà Nẵng), Cầu Vàng đã nhanh chóng thu hút du khách trong nước và truyền thông quốc tế.