Đạo chích cạy 2 lớp cửa, dắt trộm xe máy biển số 'tứ quý'

Video
Sau khi cạy 2 lớp cửa, tên trộm vào nhà, dắt chiếc xe máy Wave Alpha biển số 29V1-5555 ra ngoài rồi tẩu thoát.